Download Analiza morfológicamente los verbos indicando de qué verbo

Document related concepts

Epistula ad Carpianum wikipedia , lookup

Concilio de Constantinopla I wikipedia , lookup

Transcript
1. Analiza morfológicamente los verbos indicando de qué verbo vienen.
Recuerda:
a. Forma personal: Número, persona, tema verbal (tiempo), modo,
voz
b. Infinitivo: Infinitivo, tema verbal, voz
c. Participio: Caso, género, número, participio, tema verbal, voz
ἀποκτενεῖτε
γενομένης
κατιδόντας
ἑλεῖν
κατεκρημνίσειαν
λέγοντες
γεγονότα
ἀπαγγελοῦντος
ἐψηφίσαντο
ὤμοσαν
πεποιηκώς
ἠδικημένοι
ἀφικομένης
πενθοῦντες
ἀπολωλότας
παραγγέλλων
ἐλέγετο
ἐρωτώμενοι
ἥκοιεν
ποιοῖντο
ἀντειπόντων
πείθεσθαι
εἰργασμένην
ἀντήλλαξαν
ἀπήγγελλον
ἐνέχωρει
ἔδοξε
κρατήσαντες
ἀποπλεύσαντες
ἀπολομένων
2. El Participio. Tipos y traducciones:
a. Apositivo: sin artículo. Se traduce por un gerundio o gerundio
compuesto (Aoristo, Perfecto) normalmente cuando concierta con
el sujeto o por una oración de relativo en las demás funciones.
Puede traducirse también por oración subordinada adverbial.
b. Atributivo: con artículo. Se traduce por oración de relativo sustantivada.
c. Absoluto (genitivo absoluto): sin artículo y concertando en genitivo con un nombre. Se traduce por gerundio o gerundio compuesto (Aoristo, Perfecto), por oración subordinada adverbial
(temporal, causal, concesiva, condicional).
d. Predicativo: sin artículo, concertando con el sujeto o con el objeto
y atendiendo al verbo principal. (Véase el documento anexo)
3. Traducción inversa utilizando el participio:
Los que dicen
De los que dicen estas cosas
Navegando Lisandro
Habiendo navegado Lisandro
Los atenienses, deliberando (βουλεύομαι) sobre la democracia (δημοκρατία)…
Los atenienses mataron (ἀποκτείνω) a los lacedemonios (Λακεδαιμόνιος) que
estaban presentes (πάρειμι ‘estar presente’)
Filocles (Φιλοκλῆς), que había despeñado (κατακρημνίζω) a los prisioneros
(αἰχμαλώτος)…
Utiliza el GENITIVO ABSOLUTO
Cuando llegó (aor. ἀφικνέομαι) la nave a la ciudad…
Mientras desayunaban (pres. ἀριστοποιέομαι) los atenienses…
Una vez que supieron (οἶδα) los lacedemonios…
Puesto que cortaron (aor. ἀποκόπτω) las manos (χείρ) a los cautivos
(αἰχμαλώτος)…
4. Traducción con especial atención a los participios:
Γενομένης ἰσχυρᾶς ναυμαχίας καὶ πολλῶν νεῶν ἀμφοτέροις καὶ
ἀνθρώπων ἀπολομένων (de ἀπόλλυμι) ὁ Συρακόσιοι καὶ οἱ σύμμαχοι
ἐπικρατήσαντες τά τε ναυάγια καὶ τοὺς νεκροὺς ἀνείλοντο καὶ
ἀποπλεύσαντες πρὸς τὴν πόλιν τροπαῖον ἔστησαν (‘levantaron un trofeo’).
Οἱ Ἀθηναῖοι ὑπὸ μέγεθους τῶν παρόντων κακῶν περὶ νεκρῶν
ναυαγίων ἐβουλεύοντο.
καὶ
Τοιαῦτα λέγοντες οὐ τοιαῦτα ποιεῖν ἐτόλμων.
ἐγὼ περί τούτων πρῶτον εἰπὼν ἀναμνῆσαι (de ἀναμιμνῄσκω)
πειράσομαι
καὶ τοὺς ἀκούοντας οὐ χαλεπῶν ἔπειθον
λέγουσι τινες ὡς ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα (de δόρυ) ἐδούπησαν
φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις
Πρόξενος ὁ Βοιώτιος (‘el beocio’) μειράκιον ὢν ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ
ἱκανὸς τὰ μέγαλα πράττειν
Ἐλθὼν δ’ ἐκεῖνος λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον
Ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἀκούσας ταῦτα ἀπέστειλεν αὐτὸν (se refiere a Conón)
προθύμως εἰ τὰς Ἀθήνας
Πρῶτον μὲν ὁ Φίλιππος ἦρχε τῶν ἀκολουθούντων αὐτὸς αὐτοκράτωρ
ὢν (ἄρχω + genitivo ‘gobernar sobre’)
5. Traducción.
Crueldad de los Tracios (οἱ Θρᾷκες) al entrar en Micaleso (ἡ
Μυκαλησσός).
Εἰσπέσοντες δὲ οἱ Θρᾷκες εἰς τὴν Μυκαλησσὸν τάς τε οἰκίας καὶ τὰ
ἱερὰ ἐπόρθουν, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐφόνευον φειδόμενοι οὔτε
πρεσβυτέρας οὔτε νεωτέρας ἡλικίας, ἀλλὰ πάντας ἑξῆς, οὕστινας
ἐντύχοιεν, καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας κτείνοντες, καὶ προσέτι καί
ὑποζύγια καὶ ὅσα ἄλλα ἐμψυχα ἴδοιεν. Τὸ γὰρ γένος τὸ τῶν Θρᾳκῶν
ὁμοίως τοῖς μάλιστα τοῦ βαρβαρικοῦ, ἐν ᾧ ἂν θαρσήσῃ, φοκικώτατόν
ἐστιν. Καὶ τότε ἄλλη τε ταραχὴ πὐκ ὀλίγη καὶ ἰδέα πᾶσα καθειστήκει
ὀλέθρου, καὶ ἐπιπεσόντες διδασκαλείῳ παίδων, ὅπερ μέγιστον ἦν
αὐτόθι καὶ ἄρτι ἔτυχον οἱ παῖδες εἰσεληλυθότες, κατέκοψαν πάντας.
(TUCÍDIDES, 7,29,4–5).