Download Ajuda de cerca - Biblioteca de Catalunya

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Catàlegs de rotlles de pianola
Ajuda de cerca
Preparada per la Biblioteca de Catalunya, USAV
2009
Informació relativa a la unitat documental
Informació administrativa
 Procedència
 Disponibilitat de microfilms o altres formats digitals.
 Restriccions de consulta o de reproducció
 Citació preferent
Nota d’abast i contingut
Llista de components
Informació relativa a la unitat documental
Creador: Biblioteca de Catalunya. Unitat de Sonors i Audiovisuals
Títol: Catàlegs de rotlles de pianola
N. Registre Bibliogràfic: b23060104 (i24187847)
Descripció física: 1 capsa amb 50 documents
Ubicació: Biblioteca de Catalunya.USAV. Despatx
Resum: Recull de catàlegs de rotlles de pianola. Els catàlegs de discos
s'inclouen als registres "Catàlegs de discos fins al 1900 i de cilindres de cera”,
“Catàlegs de discos de 78 rpm” i “Catàlegs de discos de 33 i 45 rpm”
Informació administrativa
 Procedència: Donatiu i Compra

Disponibilitat de microfilms o altres formats digitals:
Alguns catàlegs d’aquesta col·lecció han estat digitalitzats i es poden
consultar, per ordre alfabètic de títol, a la Memòria Digital de Catalunya
(MDC): http://mdc.cbuc.cat/cdm/landingpage/collection/discografic

Restriccions de consulta o de reproducció:
Per la seva antiguitat i condicions de preservació, aquells catàlegs que
no siguin a la MDC, hauran de ser consultats a la Sala de Reserva,
prèvia petició a través del topogràfic que consta en aquesta ajuda de
cerca

Citació preferent: Els investigadors que vulguin citar aquests documents
haurien d’emprar la següent informació:
Topogràfic; Catàlegs de rotlles de pianola. Unitat de Sonors i
Audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona
Nota d’abast i contingut
Aquesta col·lecció recull catàlegs de rotlles de pianola publicats a les primeres
dècades del segle XX. No és una col·lecció exhaustiva, procedeix de diferents
donatius i també de compres. Es tracta d’una col·lecció oberta.
Llista de components
A
B C D E F
Empresa editora
A
Aeolian Company
G H I
J
K L
M N O P Q R S T
U V W X Y Z
Data i títol
Topogràfic
[s.a.]
Catálogo de Música para
Pianola y Pianola-Piano de 88
notas
[s.a.]
Catálogo de Música para
Pianola y Pianola-Piano de 88
notas. Tomo II
[s.a.]
Suplemento al Catálogo de
Música para Pianola y PianolaPiano de 65 y 88 notas
1918 – Enero
Suplemento al Catálogo de
Música para Pianola y PianolaPiano de 65 y 88 notas
1919 – Octubre
Suplemento al Catálogo de
Música para Pianola y PianolaPiano de 65 y 88 notas
Cat RP/1
Cat RP/2
Cat RP/3
Cat RP/4
Cat RP/5
Animatic
Armonic-Rolls
B
C
D
Diana, Rollos de música
1921
Haupt-Katalog = Catalogue
General
1921 – April
Neuerscheinungen 88 er
Animatic und 73er Phonola
Notenrollen
1921 – Mai
Neuerscheinungen 88 er
Animatic und 73er Phonola
Notenrollen
1921 – Juni
Neuerscheinungen 88 er
Animatic und 73er Phonola
Notenrollen
1924 – Programa de mà:
Palau de la Música Catalana.
Concert Joan Massià (violinista)
Alexandre Vilalta (pianista). Dia
25 d’abril de 1924 a tres quarts
de deu el vespre
Inclou publicitat: “Ultim invent
Rollos Animatic impressionats
per Alexandre Vilalta, aplicables
a tots els pianos de 88 notes”
1924- Diciembre
Rollos de música para todos
los Pianos Neumáticos de 88
notas Hupfeld
1924 –Diciembre
Rollos de música para todos los
Pianos Neumáticos de 88 notas
Hupfeld – (163 p.)
Cat RP/6
Cat RP/7
Cat RP/8
Cat RP/9
Cat RP/50
Impressió del document de la
biblioteca digital del Palau de la
Música
Cat RP/10
Cat RP/11
Inclou : Novedades
(Suplemento I)
Novedades (Suplemento II)
Cat RP/12
Novedades (Suplemento III)
Cat RP/13
Novedades (Suplemento IV)
Cat RP/14
1922 – Junio
Catálogo de Armonic Rolls :
rollos de música de 88 notas :
pedal Cantabil
Cat RP/15
[s. a.]
Rollos de musica 1er catálogo
1919 – Noviembre Suplemento
núm. 4
Cat RP/16
Cat RP/17
1919 – Diciembre Suplemento
núm. 5
1920 – Enero
Suplemento núm. 6
1920 – Febrero
Suplemento núm. 7
Cat RP/18
1920 – Marzo
Suplemento núm. 8
1920 – Abril
Suplemento núm. 9
Cat RP/21
1922 – Septembre
Catalogue de musique pour
Instruments Autopianistes : 88
notes
Cat RP/23
1er Supplément au Catalogue
Septembre 1922
Cat RP/24
Era
1925 – Junio
Rollos Era
Cat RP/25
España Musical
[192-]
Catálogo general « Cosmos »
[192-]
Repertorio de rollos para piano
de 65 y 88 notas
Cat RP/26
Diana, Rollos de música
E
L’Édition Musicale Perforée
F
G
H
Hupfeld
(vegeu: Animatic)
I
Ideal, Rollos de Música
J
K
L
M
N
O
P
Pleyela, Le
Princesa, Rollos piano
Q
R
Cat RP/19
Cat RP/20
Cat RP/22
Cat RP/27
[s.a.]
Cat RP/28
Rollos de Música « Ideal » para
toda clase de pianos
automáticos de 88 notas
1923 – Liste des rouleaux
« Auto-Pleyela »
1922 – Catálogo general
Cat RP/49
Llistat mecanografiat
Cat RP/29
S
T
U
V
Victoria, Rollos musicales
Victoria : Catálogo general :
rollos de Música de 88 notas
con Acentuación y Autopedal
1921 – Apéndice al catálogo
general (Diciembre)
2 exemplars
1922 – Suplemento nº 1
(Enero-marzo)
2 exemplars
1922 – Suplemento nº 2
(Abril)
1922 – Suplemento nº 3
(Mayo-Julio)
2 exemplars
1922 – Suplemento nº 4
(Agosto-Septiembre)
1922 – Suplemento nº 5
(Octubre-Diciembre)
1923 – Suplemento nº 8
(Mayo)
1923 – Suplemento nº 9
(Junio)
1924 – Suplemento nº 1
(Enero-marzo)
1924 – Suplemento nº 3
(Mayo-junio)
1924 – Suplemento nº 4
(Julio-septiembre)
1924 – Suplemento nº 5
(Octubre)
1924 – Suplemento nº 6
(Noviembre-diciembre)
1925 – Suplemento nº 7
(Enero)
1925 – Suplemento nº 8
(Febrero-marzo)
1925 – Suplemento nº 10
(Junio-julio)
1925 – Suplemento nº 11
(Agosto-octubre)
Cat RP/30
Cat RP/31 [Cat 10-A/45]
Cat RP/31 bis
MDC
Cat RP/32 [Cat 10-A/46]
Cat RP/32 bis
MDC
Cat RP/33
Cat RP/34 [[Cat 10-A/47]
Cat RP/34 bis
MDC
Cat RP/35 [Cat 10-A/48]
MDC
L’original està exposat
permanentment a la Sala del
Tapís
Cat RP/36 [Cat 10-A/49]
MDC
Cat RP/37
Cat RP/38
Cat RP/39 [Cat 10-A/50]
MDC
Cat RP/40 [Cat 10-A/51]
MDC
Cat RP/41 [Cat 10-A/52]
MDC
Cat RP/42 [Cat 10-A/53]
MDC
Cat RP/43 [Cat 10-A/54]
MDC
Cat RP/44 [Cat 10-A/55]
MDC
Cat RP/45 [Cat 10-A/56]
MDC
Cat RP/46 [Cat 10-A/57]
MDC
Cat RP/47 [Cat 10-A/58]
MDC
1929 – Catálogo general
Cat RP/48 [Cat 10-A/59]
MDC
L’original està exposat
permanentment a la Sala del
Tapís
W
Welte-Mignon
1925 – Welte-Mignon
reproduktionen nach künstlern
und Komponisten geordnet
(Juli)
Cat RP/51 [Cat 10-A/60]
MDC
L’original està exposat
permanentment a la Sala del
Tapís