Download Concello 063 Oza dos Ríos: Villa de Oza

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Concello 063 Oza dos Ríos: Villa de Oza
Plano de alumbrado e enerxía
1
2
3
5
4
6
Concello 063 Oza dos Ríos
Líneas de luz
Aceras
Centrales eléctricas
Subestación eléctrica
Red de media tensión
Calles
Puntos de luz
Minicentrales eléctricas
Centros de transformación
Red de alta tensión
Parques eólicos
Tramos de carretera
Villa de
Oza
Plano de alumbrado e enerxía
10/2008
Plano
E:1/2000
1
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Concello 063 Oza dos Ríos
Líneas de luz
Aceras
Centrales eléctricas
Subestación eléctrica
Red de media tensión
Calles
Puntos de luz
Minicentrales eléctricas
Centros de transformación
Red de alta tensión
Parques eólicos
Tramos de carretera
Villa de
Oza
Plano de alumbrado e enerxía
10/2008
Plano
E:1/2000
2
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Concello 063 Oza dos Ríos
Líneas de luz
Aceras
Centrales eléctricas
Subestación eléctrica
Red de media tensión
Calles
Puntos de luz
Minicentrales eléctricas
Centros de transformación
Red de alta tensión
Parques eólicos
Tramos de carretera
Villa de
Oza
Plano de alumbrado e enerxía
10/2008
Plano
E:1/2000
3
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Concello 063 Oza dos Ríos
Líneas de luz
Aceras
Centrales eléctricas
Subestación eléctrica
Red de media tensión
Calles
Puntos de luz
Minicentrales eléctricas
Centros de transformación
Red de alta tensión
Parques eólicos
Tramos de carretera
Villa de
Oza
Plano de alumbrado e enerxía
10/2008
Plano
E:1/2000
4
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Concello 063 Oza dos Ríos
Líneas de luz
Aceras
Centrales eléctricas
Subestación eléctrica
Red de media tensión
Calles
Puntos de luz
Minicentrales eléctricas
Centros de transformación
Red de alta tensión
Parques eólicos
Tramos de carretera
Villa de
Oza
Plano de alumbrado e enerxía
10/2008
Plano
E:1/2000
5
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Concello 063 Oza dos Ríos
Líneas de luz
Aceras
Centrales eléctricas
Subestación eléctrica
Red de media tensión
Calles
Puntos de luz
Minicentrales eléctricas
Centros de transformación
Red de alta tensión
Parques eólicos
Tramos de carretera
Villa de
Oza
Plano de alumbrado e enerxía
10/2008
Plano
E:1/2000
6
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos