Download Concello 040 Laxe: Villa de Laxe

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Concello 040 Laxe: Villa de Laxe
Abastecimiento
1
2
3
4
5
6
7
Captaciones
Tramos de red de distribución (Impresión) (FU)
Tramos de conducción (Impresión) (FU)
Potabilizadoras
Tramos de red de distribución (Impresión) (OT)
Tramos de conducción (Impresión) (OT)
Depósitos
Tramos de red de distribución (Impresión) (PC)
Tramos de conducción (Impresión) (PC)
Puntos de bombeo
Tramos de red de distribución (Impresión) (PE)
Tramos de conducción (Impresión) (PE)
Tramos de red de distribución (Impresión) (FC)
Tramos de conducción (Impresión) (FC)
Concello 040 Laxe
Villa de
Laxe
Abastecimiento
10/2008
Plano
E:1/2000
1
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Captaciones
Tramos de red de distribución (Impresión) (FU)
Tramos de conducción (Impresión) (FU)
Potabilizadoras
Tramos de red de distribución (Impresión) (OT)
Tramos de conducción (Impresión) (OT)
Depósitos
Tramos de red de distribución (Impresión) (PC)
Tramos de conducción (Impresión) (PC)
Puntos de bombeo
Tramos de red de distribución (Impresión) (PE)
Tramos de conducción (Impresión) (PE)
Tramos de red de distribución (Impresión) (FC)
Tramos de conducción (Impresión) (FC)
Concello 040 Laxe
Villa de
Laxe
Abastecimiento
10/2008
Plano
E:1/2000
2
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Captaciones
Tramos de red de distribución (Impresión) (FU)
Tramos de conducción (Impresión) (FU)
Potabilizadoras
Tramos de red de distribución (Impresión) (OT)
Tramos de conducción (Impresión) (OT)
Depósitos
Tramos de red de distribución (Impresión) (PC)
Tramos de conducción (Impresión) (PC)
Puntos de bombeo
Tramos de red de distribución (Impresión) (PE)
Tramos de conducción (Impresión) (PE)
Tramos de red de distribución (Impresión) (FC)
Tramos de conducción (Impresión) (FC)
Concello 040 Laxe
Villa de
Laxe
Abastecimiento
10/2008
Plano
E:1/2000
3
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Captaciones
Tramos de red de distribución (Impresión) (FU)
Tramos de conducción (Impresión) (FU)
Potabilizadoras
Tramos de red de distribución (Impresión) (OT)
Tramos de conducción (Impresión) (OT)
Depósitos
Tramos de red de distribución (Impresión) (PC)
Tramos de conducción (Impresión) (PC)
Puntos de bombeo
Tramos de red de distribución (Impresión) (PE)
Tramos de conducción (Impresión) (PE)
Tramos de red de distribución (Impresión) (FC)
Tramos de conducción (Impresión) (FC)
Concello 040 Laxe
Villa de
Laxe
Abastecimiento
10/2008
Plano
E:1/2000
4
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Captaciones
Tramos de red de distribución (Impresión) (FU)
Tramos de conducción (Impresión) (FU)
Potabilizadoras
Tramos de red de distribución (Impresión) (OT)
Tramos de conducción (Impresión) (OT)
Depósitos
Tramos de red de distribución (Impresión) (PC)
Tramos de conducción (Impresión) (PC)
Puntos de bombeo
Tramos de red de distribución (Impresión) (PE)
Tramos de conducción (Impresión) (PE)
Tramos de red de distribución (Impresión) (FC)
Tramos de conducción (Impresión) (FC)
Concello 040 Laxe
Villa de
Laxe
Abastecimiento
10/2008
Plano
E:1/2000
5
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Captaciones
Tramos de red de distribución (Impresión) (FU)
Tramos de conducción (Impresión) (FU)
Potabilizadoras
Tramos de red de distribución (Impresión) (OT)
Tramos de conducción (Impresión) (OT)
Depósitos
Tramos de red de distribución (Impresión) (PC)
Tramos de conducción (Impresión) (PC)
Puntos de bombeo
Tramos de red de distribución (Impresión) (PE)
Tramos de conducción (Impresión) (PE)
Tramos de red de distribución (Impresión) (FC)
Tramos de conducción (Impresión) (FC)
Concello 040 Laxe
Villa de
Laxe
Abastecimiento
10/2008
Plano
E:1/2000
6
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Captaciones
Tramos de red de distribución (Impresión) (FU)
Tramos de conducción (Impresión) (FU)
Potabilizadoras
Tramos de red de distribución (Impresión) (OT)
Tramos de conducción (Impresión) (OT)
Depósitos
Tramos de red de distribución (Impresión) (PC)
Tramos de conducción (Impresión) (PC)
Puntos de bombeo
Tramos de red de distribución (Impresión) (PE)
Tramos de conducción (Impresión) (PE)
Tramos de red de distribución (Impresión) (FC)
Tramos de conducción (Impresión) (FC)
Concello 040 Laxe
Villa de
Laxe
Abastecimiento
10/2008
Plano
E:1/2000
7
(*)Posúe valor exclusivamente estatístico, sen consecuencia legal algunha efectos urbanísticos
Related documents