Download Grades 9 - 12

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Grades 9 - 12
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT
October 2016
Monday
Tuesday
Wednesday
3
Fiestada pizza
Dinner salad /tomatoes
Whole orange
4
Chicken nuggets/BBQ sauce
Mashed potatoes/gravy
carrot sticks/dip
fruit cocktail
Bread & Margarine
Milk
Milk
10
Corn dog
Baked beans
Pickle spear
Mandarin oranges
Beef stroganoff
Dinner salad/carrots
Bread & margarine
Fresh pineapple
Cookie
Milk
Milk
18
Chicken cheese quesadilla/salsa
Tossed salad/dressing
Corn
Whole Orange
Milk
24
Chili crispito w cheese
Black bean salsa/chips
Baby carrots/dip
Peaches
Milk
Milk
31
Teriyaki Beef Dippers
Biscuit w Jelly
Corn
Pineapple tidbits
Black bean salsa/chips
Milk
### contains Pork
Chicken noodle soup
Celery / carrot sticks/dip
Pears
W.G. Cinnamon roll
Pretzel Gold fish crackers
Milk
Turkey Burger w cheese / bun
Ranch Wedges
sliced pickles
Pears
Milk
***Milk is served daily with meals***
Milk
Milk
13
Chicken tenders
Mashed potatoes & gravy
Fresh mixed greens/dressing
Banana
Bread /margarine
Milk
Big Daddy Pepperoni Pizza
Dinner salad/ tomatoes
Mandarin oranges
F. Fr. Chocolate Pudding
Milk
## Hot dog / bun ##
Baked Beans
Pickle Spear
Pears
Milk
Milk
2-Nov
Milk
Menu subject to change without notice
Sioux City Community School District
is an Equal Opportunity Provider
Taco fiesta salad
w/ black bean salsa/chips/cheese
Fruit cocktail
Celery sticks/ p butter
Milk
21
Chicken Enchiladas
w sauce and cheese
Spanish Rice
Tossed salad/ Dressing
Apricots
Milk
27
Goulash
Dinner salad/tomatoes
String cheese
Bread/margarine
Mandarin oranges
Chicken noodle soup
Broc/ cauliflower/ dip
Fruit cocktail
W.G. Cinnamon Roll
Pretzel Gold fish crackers
14
20
26
1-Nov
7
Deep Dish Pizza
Dinner salad/broccoli
Applesauce
Harvest Cookie
19
25
Cheeseburger/bun
Baby baker potatoes
sliced pickles
fresh pineapple
6
Burrito / salsa
Tossed salad w Pico DE Gallo
Apricots
Cheddar Goldfish crackers
12
Chili w ch. Gold fish crackers
Dinner salad/cauliflower
Corn bread/ honey butter
Mandarin oranges
Milk
17
Friday
5
Chicken veg rice soup
Broccoli/carrots/dip
Banana
W.G. Cinnamon roll
Pretzel Gold fish
Milk
11
Country fried steak on a bun
Mashed potatoes/gravy
Grape tomatoes / dip
Pears
Milk
Thursday
28
NO SCHOOL
PROFESSIONAL
DEVELOPMENT
DAY
3-Nov
4-Nov
Mac & Cheese
Beef & cheese taco w salsa
Green beans
PB & jelly Sandwich
Carrot sticks/ dip
Peaches
Milk
Tossed salad/ Dressing
Refried beans
Whole Orange
Milk
Grados 9 - 12
DISTRITO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SIOUX CITY
Octubre 2016
Lunes
Martes
Miércoles
3
Pizza Fiestada
Ensalada/tomates
Rebanadas frescas de naranja
Leche
Trocitos de pollo/ salsa BBQ
Puré de papas con salsa gravy
Zanahorias/aderezo
Cóctel de frutas
Pan y margarina
Leche
10
Corn dog
Frijoles horneados
Rebanada de pepinillo
Mandarinas
Bistec empanizado frito/pan
Viernes
5
6
Burrito / salsa
Brócoli/zanahorias/aderezo
Ensalada con Pico DE Gallo
Banana
Chabacanos
Pan de canela de grano integral Galletas de queso en forma de pez
Pretzel Gold fish
Leche
Leche
Sopa de verduras con pollo y arroz
11
12
Puré de papas con salsa gravy
tomates pequeños / aderezo
Peras
Pan de elote/mantequilla con miel
Mezcla de vegetales verdes/aderezo
Mandarinas
Leche
Leche
Banana
Pan y margarina
Leche
Leche
17
18
Quesadilla de pollo y queso/salsa
Ensalada/aderezo
Elote
Rebanadas de naranjas frescas
Tiras de pollo empanizadas
Sopa de pollo con fideos
## Pizza de salchica 4 x 6 ##
Tallos de apio/ crema de man i
Ensalada/aderezo
Peras
Mandarinas
Pan de canela de grano integral Pudín de chocolate libre de grasa
Leche
Chili crispitos con queso
Salsa de frijol negro/papitas
Zanahorias/aderezo
Duraznos
Leche
25
Pasta con carne (Goulash)
Ensalada/tomates
Frijoles horneados
Rebanada de pepinillo
Piña fresca
Queso en hebra
Pan y margarina
Mandarinas
Leche
Rebanada de pepinillo
Peras
Leche
31
1-Nov
Trocitos de res estilo Teriyaki
Hamburguesa de pavo con queso/pan
Elote
Bizcocho/mermelada
Trocitos de piña
Papas sazonadas (Ranch)
Rebanadas de pepinillos
Peras
Salsa de frijol negro/papitas
Leche
## Hot dog / pan ##
14
Ensalada de Taco Fiesta
Salsa de frijol negro/papitas
Cóctel de frutas
Tallos de apio/crema de maní
21
Enchiladas de pollo
con salsa y queso
Arroz
Ensalada/aderezo
Chabacanos
Leche
28
NO HAY CLASES
DĺA DE DESARROLLO
PROFESIONAL
Leche
2-Nov
Sopa de pollo con fideos
Brócoli/zanahorias/aderezo
Cóctel de frutas
Pan de canela de grano integral
3-Nov
Macarrones y Queso
Ejotes
4-Nov
Taco de carne y queso con salsa
Ensalada/aderezo
Sándwich de mantequilla de maníy mermelada
Frijoles refritos
Rebanadas de naranja
Galletas de queso en forma de pez
Zanahorias/aderezo
Duraznos
Leche
Leche
Leche
Leche
***La leche se sirve a diario con las comidas***
## Contiene carne de cerdo ##
Leche
27
26
Hamburguesa de queso/pan
Papas horneadas
Leche
Galleta
20
Galletas de queso en forma de pez
24
Pizza de masa gruesa
Ensalada/brócoli
Puré de manzana
Leche
19
Leche
7
13
Chili con galletas de queso
Ensalada/coliflor
Puré de papas con salsa gravy
Carne estilo stroganoff
Ensalada/zanahorias
Pan y margarina
Piña fresca
galleta
Leche
Jueves
4
El menú está sujeto a cambiar sin previo aviso
El Distrito Escolar de la Comunidad de Sioux City
es un Proveedor de Igualdad de Oportunidades
Lớp 9 - 12
SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT
Tháng Mười 2016
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
3
Bánh pizza Fiestada
Xà lách cắt nhỏ trộn với /cà chua
Trái cam tươi
Sữa
4
Thịt gà cắt khúc chiên v/ sốt BBQ
Khoai tây nghiền & nước sốt thịt
Cà rốt cắt khúc chấm với/sốt
Trái cây đóng hộp (fruit cocktail)
Bánh mì miếng & bơ
Sữa
10
11
Mì sợi xào thịt bò
Xà lách cắt nhỏ/Cà rốt
Bánh mì miếng & bơ
Trái thơm tươi
Bánh cookie
Sữa
Sữa
18
Bánh Mễ quesadilla gói phó mát
cay (chilli cheese) /sốt salsa
Xà lách cắt nhỏ trộn hỗn hợp với/sốt
Trái bắp
Trái cam tươi
Sữa
6
Pizza nướng trong vỉ sâu
Xà lách cắt nhỏ/bông cải xanh
Táo xay
Bánh cookie hình dạng mùa thu
Sữa
Sữa
13
Thịt gà trộn bột cắt khúc chiên
Khoai tây nghiền & nước sốt thịt
Xà lách tươi trộn hỗn hợp v/ sốt
Trái chuối
Bánh mì miếng & bơ
Sữa
19
20
14
Xà lách cắt nhỏ trộn taco fiesta
v/sốt đậu đen/bánh chip/phó mát
Trái cây đóng hộp (fruit cocktail)
Cộng cần tây/ với bơ đậu phụng
Sữa
21
Bánh Mễ gói thịt gà Enchiladas
với sốt và phó mát (cheese)
Cơm Tây Ban Nha
Xà lách cắt nhỏ trộn hỗn hợp v/sốt
Trái mơ (apricots)
Sữa
24
25
26
27
28
Bánh Mễ crispito gói v/phó mát
Bánh mì kẹp thịt bò bằm với phó
Mì sợi Ý goulash
## Bánh mì mền kẹp xúch xích
NO SCHOOL
TRƯỜNG NGHỈ HỌC
(cheese)
mát (cheeseburger)
Xà lách cắt nhỏ trộn với /cà chua
(hot dog)##
Sốt đậu đen với bánh chip
Khoai tây non hầm
Phó mát sợi (string cheese )
Đậu hầm
Cà rốt non với sốt
Dưa leo muối chua cắt lát
Bánh mì miếng/ bơ
Dưa leo muối chua cắt dọc
PROFESSIONAL
Trái đào
Trái thơm tươi
Cam tàu
Trái lê
DEVELOPMENT
Sữa
Sữa
Sữa
Sữa
DAY
31
Súp mì thịt gà
Cộng cần tây/cà rốt cắt khúc v/sốt
Trái lê
Bánh quế ngọt hiệu W.G.
Bánh mặn pretzel hiệu Gold Fish
Sữa
7
Bánh Mễ Burrito gói/sốt salsa
Xà lách cắt nhỏ w/Pico DE Gallo
Trái mơ (apricots)
Bánh bít-qui dòn hiệu Goldfish
12
Súp cay chili ăn với/bánh bít qui dòn
Xà lách cắt nhỏ/bông cải trắng
Bánh mì bột bắp/bơ mật ong
Cam tàu
Sữa
17
Thứ Sáu
5
Cháo gà rau cải/với bánh bít-qui dòn
Bông cải xanh/cà rốt/ chấm sốt
Trái chuối
Bánh quế ngọt hiệu W.G.
Bánh mặn pretzel hiệu Gold Fish
Sữa
Xúc xích bọc bột chiên (corn dog) Bánh mì kẹp thịt bít-tết chiên
Đậu hầm
Khoai tây nghiền & nước sốt thịt
Dưa leo muối chua thái dọc
Trái cà chua nhỏ/chấm sốt
Cam tàu
Trái lê
Sữa
Thứ Năm
Ngày 1 Tháng 11
Thịt bò chiên Teriyaki
Bánh mì kẹp thịt gà tây bằm với
Bánh mì ổ tròn mềm v/mứt trái cây phó mát (cheese)
Trái bắp
Khoai tây cắt khúc chiên
Trái thơm cắt nhỏ
Dưa leo muối chua cắt lát
Sốt đậu đen salsa với bánh chip
Trái lê
Sữa
Sữa
Bánh pizza Pepperoni hiệu Big
Daddy
Sữa
Xà lách cắt nhỏ trộn với /cà chua
Cam tàu
Bánh kem puđđing sô-cô-la
(chocolate) không có chất béo
Ngày 2 Tháng 11
Súp mì thịt gà
Bông cải xanh/bông cải trắng v/ sốt
Trái cây đóng hộp (fruit cocktail)
Bánh quế ngọt hiệu W.G.
Bánh mặn pretzel hiệu Gold Fish
Sữa
Ngày 3 Tháng 11
***Sữa có sẵn trong những bữa ăn hàng ngày***
###Có chứa thịt heo###
Ngày 4 Tháng 11
Mì trộn v/ phó mát (Mac & cheese) Bánh taco thịt bò bằm & phó mát
Đậu que hầm
(cheese) với sốt salsa
Bánh mì kẹp với bơ đậu phụng/mứt ướt Xà lách cắt nhỏ hỗn hợp ăn với/sốt
Cà rốt cắt khúc v/ sốt
Đầu hầm nhiễn
Trái đào
Trái cam tươi
Sữa
Sữa
Thực đơn thay đổi không có sự báo trước
H ọc Khu Trường Cộng Đồng Sioux City
Là Nơi Cung C ấp Bình Đẳng