Download Ajuda de cerca - Biblioteca de Catalunya

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Catàlegs de subhastes de llibres de Catalunya a partir de
1976
Ajuda de cerca
Preparada per la Biblioteca de Catalunya, Unitat Gràfica
2009
Informació relativa a la unitat documental
Informació administrativa
 Procedència
Nota d’abast i contingut
Llista de components
Informació relativa a la unitat documental
Creador: Biblioteca de Catalunya. Unitat Gràfica
Títol: Catàlegs de subhastes de llibres de Catalunya a partir de 976
Bib-id: 0832-33660
Descripció física: 15 caixes amb 243 documents
Ubicació: Biblioteca de Catalunya. SEPIC
Resum: Recull de catàlegs de subhastes de llibres de Catalunya. Abarca els
catàlegs editats a partir de 1976, els anteriors s'inclouen als registres "Catàlegs
de subhastes de llibres de Catalunya fins 1939" i "Catàlegs de subhastes de
llibres de Catalunya de 1940 a 1975". Els catàlegs corresponents a Espanya
estan al recull "Catàlegs de subhastes de llibres d'Espanya a partir de 1976"
Informació administrativa
 Procedència: Donatiu
Nota d’abast i contingut
Aquesta col·lecció recull catàlegs i altres materials generats per cases de
subhastes catalanes. No és una col·lecció exhaustiva, procedeix de diferents
donatius. Es tracta d’una col·lecció oberta, s’introdueixen documents publicats
a partir de 1976, els publicats anteriorment s'inclouen als registres
"Catàlegs
de subhastes de llibres de Catalunya fins 1939" i "Catàlegs de subhastes de
llibres de Catalunya de 1940 a 1975".
Llista de components
A B C D E F
G H I
J
K L
M N O P Q R S T
A
Aureo Subastas
1 Catàleg, jun. 1994
Numismáticas (Barcelona)
B
Balcli’s (Barcelona)
3 Catàlegs, nadal 2006, oct.
2007, feb. 2008
Balcli’s, sala de subastas 1 Catàleg, oct. 1997
(Barcelona)
Bonanova Subastas
1 Catàleg, 2009
2 Correspondència
(Barcelona)
comercial, [200?]
C
Casa de Subhastes de
14 Catàlegs,
Barcelona (Barcelona)
mar.,abr.,mai.,jul., setoct.,nov.,des.1998,
abr.,set.,oct.1999, jun., set.
2001
Casa de Subhastes de
12 Catàlegs, jul. 1998, mai.,
Barcelona (Barcelona)
jun., jul., 1999, gen., mar.,
2000, nov., des. 2001, gen.,
mar., jun. 2002
Casa de Subhastes de
12 Catàlegs, nov., des.
Barcelona (Barcelona)
1999, mar., abr., mai., jun.
2000, feb., mai. 2001 abr.,
mai. 2002
Casa de Subhastes de
11 Catàlegs, gen.1998, jul.,
Barcelona (Barcelona)
set., oct., nov., des.2000,
gen., mar., abr., oct. 2001;
1 Publicitat comercial, 2001
Casa de Subhastes de
1 Publicitat comercial, 2002
Barcelona (Barcelona)
Casa de Subhastes de
3 Catàleg, 1, 2 (1998), 29
Barcelona (Barcelona)
(2000)
Casa de Subhastes de
1 Publicitat comercial, 2001
Barcelona (Barcelona)
1 Catàleg, 31A (2000)
Casa de Subhastes de
14 Catàleg, 4, 5, 7, 8, 10
Barcelona (Barcelona)
(1998), 13 (1999), 27, 28,
30, 31B (2000), 47-49
(2002)
Continental (Barcelona)
1 Catàleg, 2006
Continental Subastas
1 Catàleg, nov. 2006
Filatélicas (Barcelona)
Continental Subastas
3 Catàlegs, 123 (2006),
Filatélicas (Barcelona)
128-129 (2007)
D
E
Edi 249
Edi 278
Edi 329
Edi 432
Edi 244
Edi 247
Edi 249
Edi 252
Edi 329
Edi 368
Edi 403
Edi 404
Edi 168
Edi 247
Edi 278
U V W X Y Z
Editorial i localitat
F
G
H
Hotel Wellington (Madrid)
I
J
K
L
Lamas Bolaño (Barcelona)
Libreria Novecientos
(Barcelona)
M
Màrmora, Sala de
Subhastes (Barcelona)
N
O
P
Prestige Subastas
(Barcelona)
Q
R
S
Soler y Llach (Barcelona)
Unitats i data
Contenidor
1 Publicitat comercial
Edi 169
1 Postal comercial
1 Subasta extraordinaria
libros de medicina y
farmacia
Edi 169
Edi 168
1 Catàleg, feb.1996
Edi 252
1 III Época catálogo, 71
(1999)
Edi 403
1 Subasta extraordinaria en
sala y por correu: libros
antiguos, manuscritos y
mapas, oct. 2005
1 Subasta extraordinaria:
libros antiguos,
manuscritos, mapas y
coleccionismo de papel,
mar. 2006
2 Postal comercial, 2006,
2008
2 Subasta de libros
antiguos, manuscritos,
grabados y mapas, oct.
2008
1 Subasta extraordinaria:
libros antiguos, grabados,
manuscritos, mapas y
coleccionismo de papel,
oct. 2006
1 Subasta de libros
antiguos, mapas, grabados,
manuscritos, abr. 2008
1 Subasta extraordinaria:
fotografía de época, libros
antiguos, manuscritos y
Soler y Llach (Barcelona)
Soler y Llach (Barcelona)
Soler y Llach (Barcelona)
Soler y Llach (Barcelona)
mapas, jul. 2006
1 Subasta selección: libros
antiguos, manuscritos,
grabados, Guerra Civil,
mar. 2009
19 Catàlegs, 1995, 1996,
1997, 1998, 2005, 2006,
2007
3 Catàleg, oct. 2006, dec.
2007
1 Postal comercial
5 Catàleg, mar., oct., nov.
2007, jul. 2008
1 Postal comercial
1 Subasta selección: libros
antiguos, documentos, atlas
y manuscritos, dec. 2004
4 Postal comercial, dec.
2004, mar., mai. 2007, feb.
2008
1 Subasta extraordinaria:
libro antiguo y grabado,
dec. 2006
1 Subasta extraordinaria:
fotografía de época, mar.
2007
1 Subasta extraordinaria:
libros antiguos,
manuscritos, mapas y
coleccionismo de papel,
mar. 2007
1 Subasta extraordinaria:
libros antiguos, manuscritos
y mapas, mai. 2007
1 Subasta extraordinaria:
libros antiguos, fotografía,
manuscritos y mapas, jul.
2007
1 Subasta por
correspondencia: libros
antiguos, grabados, mapas
y manuscritos, oct. 2007
1 Subasta extraordinaria:
libros antiguos, grabados,
mapas y manuscritos, nov.
2007
1 Subasta selección: libros
antiguos, atlas y
manuscritos, dec. 2007
1 Subasta de libros
antiguos, mapas, grabados
Edi 278
Edi 323
Edi 329
Edi 365
Soler y Llach (Barcelona)
Soler y Llach (Barcelona)
Soler y Llach subastas
internacionales
(Barcelona)
Soler y Llach subastas
internacionales, S.A.
(Barcelona)
Soler y Llach, subastas
internacionales
(Barcelona)
Soler y Llach, subastas
internacionales
(Barcelona)
Subarna (Barcelona)
y manuscritos, feb. 2008
1 Postal comercial, jul. 2000
1 Subasta especial por
correo : libros antiguos,
manuscritos, mapas y
documentos, jul. 2000
1 Subasta de libros
antiguos, mapas, grabados,
manuscritos, abr. 2008
1 Subasta extraordinaria : la
fotografía en España 18502006, dec. 2008
1 Subasta de libros
antiguos manuscritos,
grabados, mapas, dec.
2008
1 Subasta por
correspondencia : libros
antiguos, manuscritos y
mapas, gen. 2007
1 Libros antiguos,
manuscritos, mapas y
documentos, feb. 1996
1 Llista de preus, 1996
1 Postal comercial, 1996
1 Factura comercial, 2004
6 Catàleg, 2002, 2003,
2004
1 Subasta selección 100
obras excepcionales, libros
antiguos y manuscritos,
2004
1 Subasta extraordinaria en
sala y por correo, libros
antiguos, manuscritos,
mapas y grabados, 2004
5 Catàleg, 2008, 2009
1 Publicitat comercial, 2004
8atàleg, 2003, 2004, 2005,
2006
1 Correspondència
comercial, 2006
2 Postal comercial, 2002
8 Catàleg, 2002, 2004,
2005
1 Subasta extraordinaria
tebeos y originales de
época, 2005
23 Catàlegs, nov., dec.
2000, mai., jun., set., dec.
Edi 403
Edi 404
Edi 168
Edi 432
Edi206
Edi 169
Edi 323
Subarna (Barcelona)
Subarna (Barcelona)
Subarna Subhastes de
Barcelona (Barcelona)
Subarna, Subhastes de
Barcelona, S.A.
(Barcelona)
Subastas Muntaner
(Barcelona)
Subastas Velázquez
(Barcelona)
Suite Subastas, La
(Barcelona)
T
U
V
W
X
Y
Z
2001, feb., mar. 2002, nov.,
dec. 2003, feb, set. 2004,
abr., mai., jul., nov., dec.
2005, abr., jul., oct., nov.
2006, feb., mar. 2007
1 Publicitat comercial,
Edi 329
[2004]
11 Catàleg, feb. 2000, mar.,
mai., jun., nov., dec. 2004,
nov. 2007, abr., jun., oct.,
nov. 2008
6 Subasta general, oct.,
Edi 403
dec. 2007, feb., dec. 2008,
feb., abr. 2009
1 Catàleg, mai. 2007
Edi 247
2 Correspondència
comercial, 2004, [2009?]
Edi 432
1 Catàleg, dec. 1996
Edi 329
1 Cien años de soledad:
Edi 323
Gabriel García Márquez,
set. 2001
1 Publicitat comercial, 2009 Edi 432