Download insertar imaxes.

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
ACTIVIDADE INSERTAR IMAXE. POEMA MIGUEL HERNÁNDEZ
1. Le atentamente o poema de Miguel Hernández que atoparás na columna
esquerda.
2. Busca imaxes en google que sirvan para ilustrar o poema. Garda as imaxes no
teu ordenador e logo insertas no seguinte cadro.
(INSERTAR IMAXE DE MIGUEL HERNÁNDEZ)
AUTOR:
Miguel Hernández
(INSERTAR IMAXE)
POEMA:
El corazón es agua
(INSERTAR IMAXE)
El corazón es agua
que se acaricia y canta.
(INSERTAR IMAXE)
El corazón es puerta
que se abre y se cierra.
El corazón es agua
que se remueve, arrolla,
se arremolina, mata.
Cancionero y romancero de ausencias.
Poesías completas.
(INSERTAR IMAXE)
Related documents