Download INSTRUCCIÓNS SOBRE LIBROS DE TEXTO

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
3º C I C L O
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2008/2009
Código de centro: 36006390
Denominación do centro: CEIP Manuel Vidal Portela
Enderezo: Avda. Buenos Aires s/n
Correo electrónico: [email protected]
Concello: Pontevedra
Teléfono: 986858234
Área
Materia
Ámbito
Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
5º
C. do Medio
Coñecemento do Medio “Un paso máis” – Santillana – 2006
“
L. Castellana
Lengua Castellana “Entre amigos” – Santillana – 2004
“
L. Galega
“
Provincia: Pontevedra
Fax: 986858234
Lingua
da
edición
PG
LT
*
84-8224-550-3
Galego
84-294-7550-8
Castelán
Lingua “Un paso máis” – Santillana - 2006
84-8224-541-4
Galego
Matemáticas
Matemáticas– Anaya - 2006
978-84-667-5267-8
Galego
“
Relixión
Relixión Católica – Edebé–Rodeira – 2005
978-84-236-7486-2
Castelán
“
L. Inglesa
Find Out ! - Mac Millan - 2007
978-1-4050-7849-8
Inglesa
S
S
S
S
S
S
“
L. Inglesa
Find Out ! - Activity book - Mac Millan - 2007
978-1-4050-7848-1
Inglesa
N
“
Plástica
Plástica manualidades 5 – Sapiens – Ed. 2008 completa + Dibujo
978-84-96618-91-6
Castelán
N
“
F. Musical
Cultura Musical – Santillana – 2002
84-294-7613-X
Castelán
N
“
F. Musical
Lenguaje Musical – Santillana – 2002
84-294-7158-8
Castelán
N
“
F. Musical
Cancionero – Santillana – 2002
84-294-7164-2
Castelán
N
6º
C. do Medio
Coñecemento do medio “Un paso máis” – Santillana – 2007
978-84-8224-694-9
Galego
Curso e
etapa
ISBN
“
L. Galega
Lingua “Un paso máis” – Santillana – 2007
978-84-8224-569-9
Galego
“
L. Castellana
Lengua Castellana “Un paso más” – Santillana – 2006
84-294-0908-4
Castelán
“
Matemáticas
Matemáticas “Deixa marca” – Anaya – 2007
978-84-667-5863-5
Galego
“
Relixión
Relixión Católica – Edebé-Rodeira - 2005
978-84-236-7486-2
Galego
“
L. Inglesa
Find Out ! Mac Millan – 2007
978-1-4050-7859-7
Inglés
S
S
S
S
S
S
“
L. Inglesa
Find Out ! Activiyy Book - Mac Millan – 2007
978-1-4050-7860-3
Inglés
N
“
Plástica
Dibujo y Pintura “Un paso más” - Santillana - 2006
84-294-0833-9
Castelán
N
“
F. Musical
Cultura Musical – Santillana – 2002
84-294-7614-8
Castelán
N
“
F. Musical
Lenguaje Musical – Santillana – 2002
978-84-294-7159-5
Castelán
N
“
F. Musical
Cancionero – Santillana – 2002
84-294-7165-0
Castelán
N
* PGLT: Programa de gratuidade de libros de texto.
A expresión “SI” nesta columna indica que está incluído no citado programa.
Pontevedra, de xuño de 2008
O director,
Asdo.: Arsenio Núñez Rivas
Related documents