Download Se jezi

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Se jezi
(¡¡ ieh… han…lil J…JPSAM eah !!!el kstro…a…a…a…a…a… are you ready)
1
Jezi sel inik esperans
Se nan li sel ki gen asirans
Li se soutyen m e li se fos mwen
Mwen pa janm rete nan chemen
Oo oooooh
Oken n lot fas pa kappa kache
Okenn lot non pa kab delive
Moun ki chwazi lot direktion
Mouri peri san delivrans
Ke
Se jezi ki delivre mwen
Se li men kap protege mwen
Sove m ap gide mwen tout kote m Pase
Le mwen nan fe nwa nan lanmo
Se Sove m kap protege mwen
sove ap gide mwen tout kote m pase
2
E le tout bagay ta vle sombre
mwen gade jesi mwen kanpe
le kouraj mwen ta vle febli
mwen jwen sekou nan presans li
konsa lamo gen pou l vini
men tout fwa sa se pa mouri
ooooooh oooh
avek jezi pa gen lanmo
se femen je se femen je
lovri li lot bo oooo
ke (2)
rap
Eres tu que siempre esta a mi lado
yo se que mi destino esta en tus manos
Porque nunca me abandonara
Porque nunca me dejara
Eres tu
el alfa omega el principio y el fin
Por supuesto que eres tu mi señor Jesús
mis ojos en la espalda mi socoro
En las batallas
ke (3)
ouehr ouehr… ouehr ouehr… ouehr ouehr…
ooooouoooouuoo se jezi
ouehr ouehr… ouehr ouehr… ouehr ouehr…