Download Undervisningsopplegg

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Forslag til undervisningsopplegg ”La familia”:
Nivå: A1
Kompetansemål
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
Språklæring
Se likheter mellom språk eleven allerede kan
og nye språk (familieord)
Læringsmål
Eksempler på kva eleven skal kunne
Famileord
Este/esta soy yo
Este/esta es …
Grammatikk: soy – es – son
Mi – mis
Repetisjon av “Tengo x años/ tiene x años”
Kunne synge (med på) sangen Mi familia
grande
Kunne litt om likheter og forskjeller mellom
familie- og navnetradisjoner i Norge og
Spania
Kommunikasjon
Forstå og bruke en del vanlige ord og uttrykk om seg sjølv, egen familie (og interesser)
Kulturmøte
Utforske navnetradisjoner (familietradisjoner) i Spania.
Sjekkliste – egenvurdering
Læringsmål
Enkle familieord
Utvida familieord
Presentere en familie på en enkel måte
Kan litt
Kan
Kan godt
Logg
Læringsaktiviteter:
 Pre-aktivitet: Læreren tar med seg bilder av kjente familier (kongefamilien?) –
bildehistorie (”Soy la reina Sonia, ésta es mi hija…, este es mi hijo, este es Harald – es
el padre”)
 Utfordre elevene – kva ønsker/trenger dere å lære (ord?, korte fraser?)
 Lage ordliste (norsk, engelsk?, spansk, tysk?)
 ”Sopa de letras”
 Lage en tekst der den enkelte kan sette inn sin familie, evnt lage en forenkla utgave av
familie-teksten i Amigos Cero
 Lage familietre (teikne? Lage?) og eller famiealbum (på powerpoint?
 Ta med bilder (ekte eller fiktive) + presentere familiemedlemmene
 Sanger. For eksempel ”Mi familia grande” (på You Tube)






Familie-rap?
Finne familien sin (aktivitet)
Lage familiealbum? På nettet (powerpoint?) eller papir.
Spanske namn (fornavn + etternavn)
Oppgåver på nettet (quia.com, )
En berømt familie
Mi familia grande
Refrán:
Tengo una familia grande
En una casa muy pequeña
Tengo una familia grande
En una casa muy pequeña
Tengo un papá, tengo una mamá
Tengo dos hermanas,
Tres hermanos,
Cuatro perros,
Cinco gatos.
¡Oh, teah!
(Refrán)
¡Qué familia grande!
¡Qué familia tan grande!
¡Oh, yeah!
(Refrán)
Tengo seis tíos,
Tengo siete tías,
Tengo ocho primas,
Nueve primos,
Dies peces,
Once conejos.
¡Oh, yeah!
(Refrán)
Tengo un abuelito, tengo una abuelita.
Tengo un baño.
¡Oh, no!
Liv Randi, Jostein, Gudbjørg y Palle