Download Clinic Txakar

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
III CLINIC ZAST ZARAUTZ ESF
Jon txakartegi & natxo lezkano
Zarautz-Gipuzkoa
Viernes, 17 de Julio
Aritzbalde Kiroldegia
ESF - Euskadiko Saskibaloi Federazioa
ZAST- Zarautz Kirol Elkartea
AVEB-Asociación Vasca de Entrenadores
Inscripción al Clinic www.zast.es o [email protected]
(5 € por asistente a pagar en mano)
19:00-19:30 RECEPCIÓN
19:30-20:30 NATXO LEZKANO
“Juego por conceptos en ataque”
20:30-21:30 JON TXAKARTEGI
“Defensa del bloqueo directo en función de los espacios”
Para más información:
www.aveb.com - www.zast.es
[email protected] 688 802276
688 802276
La asistencia a este Clinic computará “2” horas a efectos de prácticas de Cursos de Entrenador